Rodinné vinařství

Vinařská trať Olbramovice.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o obci, kde se nachází naše rodinné vinařství, jste na správném místě. O historii naší obce si můžete přečíst na stránkách obce zde. Můžete se na ně podívat .

Na této stránce vám naši obec přiblížíme spíše z pohledu „geograficko-vinařského“

01-1.jpg
Obec Olbramovice u Moravského Krumlova.

Obec Olbramovice a její okolí je poměrně rovinaté v nadmořské výšce 210 m chráněné od severozápadu vystupujícími vinařskými tratěmi, které jsou součásti Brněnského masivu až do výšky 340 m. Takto přírodně chráněná lokalita byla osídlena již v době kamenné což je doloženo četnými archeologickými nálezy. První písemná zmínka je již z roku 1 063 a to v seznamu obcí olomouckého biskupství. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Jedno z hlavních způsobu obživy místních obyvatel bylo zemědělství a vinařství. V obci se nachází 70 sklepů hloubeny v pískových naplaveninách bez podpěrných kleneb, které byly průměrně 50m dlouhé s bočními výklenky v samostatné lokalitě obce. Až kolem roku 1830 bylo sedm sklepů rozšířeno na šířku 4,5m a zaklenuto zdivem z pálených cihel z tehdejší místní cihelny. Vinařství má v obci historickou tradici což dokládají vinařské motivy v historickém i současném obecním znaku.

Z geografického hlediska jsou Olbramovice okrajovou vinařskou obcí. Dále na severozápad se již réva vinná nepěstuje. Pomyslnou vinařskou hranici tvoří směrem od Brna -> Dolní Kounice, Olbramovice, Višňové, Horní Dunajovice a Znojmo. Vína těchto jmenovaných obcí charakterizuje hlavně výrazné aroma pikantní kyseliny v souhře s decentní tříslovinou mandlového typu. Směrem na jihovýchod se krajina otevírá a mírně vlní až k Mikulovu Pálavě a Hustopečím. Z vinic je nádherný pohled do krajiny pod Pálavou.

Kolem Olbramovic se nacházejí tyto viniční tratě: